Skip to main content

ENPLEGU PUBLIKOAREN ESKAINTZA

2023ko maiatzaren 5 ostiraleko 107. Estatuko Aldizkari Ofizialean (II.B. atalean, 62165. orr.) argitaratu da 10805 iragarkia: Guardia-Arabako Errioxako Kuadrillaren 2023ko apirilaren 19ko Ebazpena, hainbat plaza betetzeko deialdiari buruzkoa, txanda irekiko lehiaketaren bidez bete beharreko plazak barne hartzen dituena.
Inskripzio-eskaera bat eta tasa ordaindu izanaren egiaztagiria bete eta entregatu behar dira, oinarrietan ezarritakoaren arabera. Kontsultatu beharreko informazio interesgarria, jarraian:
1. 20/2021 Legean aurreikusitako aldi baterako enplegua egonkortzeko prozesuaren ondoriozko langileak hautatzeko prozeduran izena emateko eskabidea egiteko inprimakia (oinarri arautzaileen III. eranskina).
2. Prozesuaren oinarriak:
- OINARRIAK. Guardia-Arabako Errioxako Kuadrillaren 20/2021 Legearen Seigarren Xedapen Gehigarrian (ALHAO zk.: 149, 2022ko abenduaren 28a, asteazkena)
- EBAZPENA, 2023ko apirilaren 19koa, Guardia-Arabako Errioxako Kuadrillarena (Araba), zenbait plaza betetzeko deialdiari buruzkoa (Estatuko Aldizkari Ofiziala, 107, Sec. II.B. Or. 62165, 2023ko maiatzaren 5ekoa, ostirala, 10805 iragarkia).
OHAR GARRANTZITSUA:
Eskabidea bete ondoren, (Guardia-Arabako Errioxako Kuadrilla titularra den Kutxabank banketxearen ES32 2095 3218 3810 9095 1749 kontu zenbakian dirua sartuz ordainduko da tasa. Eta, epe barruan, eskabidearekin batera ordainketa-egiaztagiria aurkeztu beharko da.

ENPLEGU_PUBLIKOAREN_ESKAINTZA.pdf99.31 KB

Pin It

Helbidea

Carretera Vitoria, 2.
Laguardia (Álava)
C.P.: 01300
Tel: 945 600 252
Fax: 945 621 065
info@cuadrillariojaalavesa.com

CUADRILLA DE LAGUARDIA RIOJA - ALAVESA / GUARDIA-ARABAKO ERRIOXAKO KUADRILLA